O festivale

FREJM sa orientuje na filmovú a audiovizuálnu tvorbu študentov vysokých škôl. Okrem súťažnej prehliadky filmovej a hernej tvorby študentov FMK UCM v Trnave bude program festivalu obsahovať aj rôzne prednášky z filmového a audiovizuálneho prostredia, workshopy, filmy z archívov a omnoho viac!

Študentský festival filmu & videa FREJM si aj po šiestykrát pripravil pre návštevníkov pestrý program. Chýbať  nebudú zaujímaví hostia a prednášky z oblasti audiovízie. Festival už tradične predstaví 2 súťažné sekcie študentských filmov a videí FMK. V ročníku 2024 pokračujeme aj v súťažnej sekcií digitálnych hier a priestor dostane aj prezentovanie ostatných audiovizuálnych výstupov študentov z praktických predmetov. Najlepšie študentské práce získajú hodnotené ceny. Vstup na festival je otvorený nielen pre študentov FMK ale aj širokú verejnosť. 

Súťažné kategórie

Film

Študenti 1., 2. a 3. ročníka FMK

Filmy k záverečným prácam, z tvorivých predmetov ale aj vlastnej réžie v bakalárskom stupni štúdia.

Klapka

Študenti 4. a 5. ročníka FMK

Filmy k záverečným prácam, z tvorivých predmetov ale aj vlastnej réžie v magisterskom stupni štúdia.

digi-games

Digitálne hry

Originálne diela vytvorené v rámci tvorivých predmetov, záverečných prác a game jamov.

Partneri

Víťazi posledného ročníka

Študentský festival filmu a videa

Welcome to Filmic
Prehrať video

Aký bol posledný FREJM?

Organizátori

Ján Proner

Hlavný organizátor a vizuál festivalu

Matúš Višváder

Web a hodnotiaca komisia

Laco Halama

Programová štruktúra a hodnotiaca komisia

Šimona Tomková

PR a social media

Martin Graca

Hodnotiaca komisia

Juraj Kovalčík

Hodnotiaca komisia

Branislav Oprala

Programová štruktúra