VÍŤAZNÉ FILMY

Ocenené filmy predošlých ročníkov filmového festivalu podľa jednotlivých kategorií. 

4. Ročník - FREJM 2022

3. Ročník - FREJM 2021

2. Ročník - FREJM 2019

1. Ročník - FREJM 2018