REGISTRÁCIA BAKALÁRSKYCH ZÁVEREČNÝCH PRÁC S APLIKAČNÝM VÝSTUPOM A VÝSTUPY Z PRAKTICKÝCH PREDMETOV

V priečinku BC PRÁCE_APLIKACNE si vytvoríte vlastný priečinok so svojím menom. Doňho nahráte samotný výstup (2D/3D grafiky, concept arty, assety, animácie a iné) + krátku anotáciu/cieľ práce. Tento popis slúži pre komisiu.
Tá na prácu poskytne stručnú spätnú väzbu, ktorú môžete použiť do vašej práce.  Výstupy nahrávajte ako exporty, nie ako zdrojové súbory. 

Ak je práca iba rozpracovaná, uveďte to v anotácií do poznámky. Napr. (*práca je hotová na 80%  budem do nej dopĺňať ešte zvukové efekty)

Ak máte iné aplikačné výstupy z praktických predmetov, na ktorých ste pracovali počas semestra, nahráte ich do nasledovného priečinka.  O kvalite práce v tomto prípade rozhoduje vyučujúci, ktorý ho zaradí do výstavy.

Do prác vložte aj titulky, aby bol jasne označený autor diela.