Tento rok sme v rámci sprievodného programu vytvorili zaujímavú spoluprácu so spoločnosťou Filmarina.  Tá si pre  študentov, pod odborným vedením Daniela Kontuľa pripravila sériu štyroch kreatívnych kameramanských workshopov. 

Kameramanské workshopy boli venované základom práce s osvetľovacou
a kamerovou technikou, a plný praktických ukážok a cvičení. Prvý workshop bol venovaný zadefinovaniu kompetencií v rámci filmového štábu, pridelenie úloh účastníkom, analýzy scény, ktorú išli  nakrúcať aj s prihliadnutím na postupy pre jednotlivé zložky štábu. 
 

Druhý workshop bol zameraný na základnú prácu so svetlom, kamerou
a kompozíciou. Spomenuté boli aj princípy fungovania kamier, optického vyjadrenia či využitie perspektívy.
 

Tretí workshop bol venovaný samostatnej produkcií študentského filmu v priestoroch FMK UCM na skladovej. Účastníci zabezpečili celé nakrúcanie
podľa pridelených úloh z prvého dňa workshopu.
 

Posledný workshop z oblasti audiovizuálnej tvorby bol venovaný analýze nakrútených záberov. Zhodnotenie kameramanskej práce vybraného filmu (prístupu k svieteniu a kompozícii) Workshop priniesol celkové zhodnotenie doposiaľ nadobudnutých znalostí a zručností. Taktiež ponúkol náhľad do postprodukcie strihu, zvuku a farebných úprav.  

Pozrite si výsledok workshopu ↓

Galéria

 Workshop vnikol v spolupráci s Kreatívnym centrom na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM.