DIVÁCKE HLASOVANIE

V rámci kategórie diváckeho hlasovania, môžete rozhodnúť, ktoré dielo je najviac divácky príťažlivé. Ako bonus, môžete vyhrať zaujímavé ceny!