PROGRAM NA ROK 2020 ZVEREJNÍME UŽ ČOSKORO

Pre pandémiu COVID-19 sa náš festival bohužiaľ musel presunúť na zimný semester. Ďakujem za podporu!

Čakanie na program si môžete skrátiť videami z predošlých ročníkov, alebo si pozrite víťazné filmy z minulých ročníkov v sekcii Archív