VÍŤAZI FREJM 2019

Študentské filmy 1., 2. ročník

1. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

Študentské filmy 3., 4. a 5 ročník

1. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

Cena diváckeho hlasovania

Ľuboš Balažovič a jeho film DÁVIDOVA HVIEZDA (FILM TU)

VÍŤAZI FREJM 2018

Študentské filmy 1., 2. ročník

1. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

Študentské filmy 3., 4. a 5 ročník

1. MIESTO:

2. MIESTO:

3. MIESTO:

Cena diváckeho hlasovania

Piere Fabo  a jeho film KOBIETA (FILM TU)